Projektowanie stron WWW od podszewki
Losowy artykuł: MSN i problem malware

Kursy mojej produkcji

1.2 Osadzanie PHP w dokumencie

Osadzanie skryptów PHP w dokumencie jest bardzo proste. Aby odpalić skrypt PHP plik musi posiadać odpowiednią końcówkę. Najczęściej stosowanym rozszerzeniem pliku jest .php, a zaraz po nim .php5, .phtml oraz .phps. Czasami zdarza się, że w adresie strony widzimy na końcu .html albo .htm. Najprawdopodobniej jest to robota mod_rewrite, ale o tym w dalszej części kursu. Druga możliwością może być zmodyfikowany .htaccess. Przykladowo zmodyfikowana konfiguracja może wygladac tak:
Kod:
# RemoveHandler .html .htm
AddType application/x-httpd-php .html .htm
Pierwsza linijka usuwa stary uchwyt dla plików .html i .htm. Czasami jest to wymagane dlatego też zakomentowałem linię.

Stosowanie znaczników PHP

W PHP istnieją cztery rożne style znaczników. Wszystkie poniżej zastosowane przykłady są równoznaczne lecz część z nich może nie działać

Styl XML

Kod:
<?php echo 'Hello there!'?>
Powyższy styl jest zalecany i będziemy go używać w kursie. Pamiętajmy, że administrator serwera nie ma możliwości wyłączenia tego stylu dlatego też jest on najbardziej wskazany. Jeżeli zamierzamy pisać aplikacje na rożne platformy powinniśmy zastosować ten styl. Należy także pamiętać, że styl ten współpracuje także z dokumentami XML.

Styl krótki

Kod:
<? echo 'Hello there!'?>
W przyszłości styl ten przestanie być wspierany dlatego też zaleca się stosowanie formy XML. Znacznik został zbudowany według standardów SGML.

Styl ASP

Kod:
<% echo 'Hello there!'; %>
Styl znany użytkownikom ASP. Styl dostępny jest gdy w php.ini zmienna asp_tags ma wartość on.

Styl SCRIPT

Kod:
<script language="php"> echo 'Hello there!'</script>
Styl znany użytkownikom JavaScript'u i Visual Basic'a.

Wytłumaczenie działanie kodu

Funkcja echo() wyrzuca ciąg znaków na zewnątrz czyli w naszym przypadku do przeglądarki.