Kursy mojej produkcji

1.8 Operatory przypisania

W gruncie rzeczy podstawowy operator przypisania poznaliśmy już wcześniej przy zapoznawaniu się ze zmiennymi. Tym operatorem naturalnie jest = czyli znak równa się. Dzięki niemu możemy nadać danej zmiennej określoną wartość.
Kod:
<?php
$kilka_znakow "abc";

echo $kilka_znakow;
?>
Czasami zdarza się, że musimy do obecnej zmiennej dopisać dodatkowa wartość. Możemy to zrobic w ten sposób:
Kod:
<?php
$kilka_znakow "abc";

$kilka_znakow $kilka_znakow."+def"// forma niezalecana

echo $kilka_znakow;
?>
Powyższy zapis spełni nasze zadanie lecz jest niepraktyczny. Lepiej zrobić to tak:
Kod:
<?php
$kilka_znakow "abc";

$kilka_znakow ."+def"// forma zalecana

echo $kilka_znakow;
?>
Możemy w ten sposób nie tylko dopisywać jakieś znaki do zmiennej lecz także przeprowadzać np. operacje arytmetyczne.
Kod:
<?php
$a 5;

$a += $a// to samo co $a = $a + $a

echo $a;
?>
Analogicznie można także w ten sposób odejmować, mnożyć, dzielić albo otrzymywać resztę. Poniżej znajduję się lista:
  • $a += $b równoznaczne z $a = $a + $b
  • $a -= $b równoznaczne z $a = $a - $b
  • $a *= $b równoznaczne z $a = $a * $b
  • $a /= $b równoznaczne z $a = $a / $b
  • $a %= $b równoznaczne z $a = $a % $b

Chce także przypomnieć o możliwości przypisania wartości do kilku zmiennych jednocześnie. Poniżej znajduje się przykład.
Kod:
<?php
// wszystkie zmienne mają tą samą wartość
$zmienna $zmienna1 $zmienna2 7?>