Projektowanie stron WWW od podszewki

Kursy mojej produkcji

1.7 Operatory arytmetyczne

W PHP mamy pięć podstawowych operacji arytmetycznych:
  • + czyli dodawanie
  • - czyli odejmowanie
  • * czyli mnożenie
  • / czyli dzielenie
  • % czyli reszta (z dzielenia) albo modulo, jak kto woli
Wyniki działań możemy przypisać do zmiennej, a następnie wyrzucać je w ten sposób:
Kod:
<?php
$a 5;
$b 6;

$wynik $a $b;

echo $wynik;
?>
Jeżeli zawartość zmiennej $wynik wykorzystamy tylko raz i wzór do niej przypisany jest stosunkowo prosty to powinniśmy upraszczać zapis i po prostu wyrzucać wynik w ten sposób:
Kod:
<?php
$a 2;

echo $a $a $a// 6
?>

Grupowanie

Czasami zdarza się, że musimy pogrupować wyrażenie. Możemy tego dokonać za pomocą nawiasów czyli ( i ).
Kod:
<?php
$a 2;

echo ($a $a) $a// 8
?> 
Używanie nawiasów czasami jest koniecznością przy bardziej złożonych wzorach. Zwiększają one czytelność, a zarazem rozbijają skomplikowane wzory na segmenty.

Wartości ujemne

Naturalnie może zdarzyć się sytuacja, w której liczba jest ujemna. Aby zapisać taka liczbę po prostu dajemy przed jej wystąpieniem znak - czyli popularny minus.
Kod:
<?php
$a = -16;

echo $a;
?>
Poniżej znajduje się nieco bardziej skomplikowany przykład z zastosowaniem minusa oraz nawiasów.
Kod:
<?php
$a 5;

$wynik $a + -(($a $a) - $a); // -15

echo $wynik;
?>