Projektowanie stron WWW od podszewki

Kursy mojej produkcji

1.10 Operatory porównania

Operatory te są jednym z najczęściej wykorzystywanych elementów języka. To dzięki nim możemy porównywać zawartość dwóch zmiennych.

Lista operatorów porównań

  • $a == $b czyli $a równe $b
  • $a === $b czyli $a identyczne z $b
  • $a != $b lub $a <> $b oznaczają $a nie równe $b
  • $a !== $b czyli $a nie identyczne z $b
  • $a < $b czyli $a mniejsze niż $b
  • $a > $b czyli $a większe niż $b
  • $a <= $b czyli $a mniejsze lub równe $b
  • $a >= $b czyli $a większe lub równe $b