Kursy mojej produkcji

1.11 Operatory logiczne

Operatory logiczne są również jednym z najczęściej wykorzystywanych elementów języka. To dzięki nim możemy porównywać pośrednio kilka zmiennych naraz.

Lista operatorów logicznych

  • !$a zwraca prawdę jeżeli $a wynosi false i vice versa
  • $a && $b lub $a AND $b czyli obie zmienne musza zwracać prawdę
  • $a || $b lub $a OR $b czyli jedna ze zmiennych musi zwracać prawdę
  • $a XOR $b zwraca prawdę jeżeli $a lub $b wynosi true lecz nie jednocześnie

Lista operatorów logicznych

Aby nie było, że życie jest proste i piękne to jest jeden szczegół, który musicie wiedzieć. Mianowicie operatory && i || maja większe pierwszeństwo niż AND i OR. W dalszej części kursu poświeconej instrukcjom warunkowym dokładnie przedstawię na czym te zależności polegają.