Projektowanie stron WWW od podszewki

Kursy mojej produkcji

1.4 Komentarze

W PHP rozróżniamy trzy rodzaje komentarzy. Pierwszym typem komentarza jest popularny hash. Wszystko po wystąpieniu znaku # w tej samej linii będzie komentarzem. Proszę zwrócić uwagę na kolorowanie składni w poniższym kodzie.
Kod:
<?php
echo 'Here I am<br />';
# echo 'ten napis nigdy się nie pojawi';
echo 'Chochliki atakują'# a ten napis wyświetli się 
?>
Drugim typem komentarza będzie //. Działanie ma identyczne jak hash.
Kod:
<?php
echo 'Walczymy do końca';
echo '<br />';
// echo 'ten napis nigdy się nie pojawi'; ?>jednak ten już tak
Napis jednak ten już tak pojawia się, gdyż jest już poza zasięgiem interpretatora PHP.

Ostatnim, trzecim rodzajem komentarza jest typ wielowierszowy znany z rodziny języków C. Zasada jest bardzo prosta. Wszystko co znajduje się miedzy znakami /* i */ nie jest interpretowane.
Kod:
<?php
echo 'Pierwsza linia';
echo '<br />';
/* i pomyśleć, że to się nigdy nie pojawi
echo 'Druga linia';
echo '<br />'; */
echo 'i trzecia linia';
?>