Kursy mojej produkcji

2.0 Funkcje pomocnicze

Przed omówieniem instrukcji warunkowych musicie poznać parę funkcji, które często są wykorzystywane przy rożnego rodzaju warunkach. Dwie pierwsze funkcje z listy są najczęściej wykorzystywane.
 • isset() - zwraca true jeżeli zmienna istnieje lub false jeżeli nie
 • empty() - zwraca true jeżeli zmienna jest pusta lub false jeżeli nie
 • is_array() - zwraca true jeżeli zmienna jest typu array lub false jeżeli nie
 • is_bool() - zwraca true jeżeli zmienna jest typu boolean lub false jeżeli nie
 • is_double() - zwraca true jeżeli zmienna jest zmiennoprzecinkowa lub false jeżeli nie jest
 • is_float() - jak wyżej
 • is_int() - zwraca true jeżeli zmienna jest typu integer lub false jeżeli nie
 • is_integer() - jw.
 • is_long() - alias funkcji is_int()
 • is_null() - zwraca true jeżeli zmienna jest typu null lub false jeżeli nie
 • is_numeric() - zwraca true jeżeli na początku zmiennej można znaleźć liczbę lub false jeżeli nie
 • is_object() - zwraca true jeżeli zmienna jest obiektem lub false jeżeli nie
 • is_real() - alias funkcji is_float()
 • is_resource() - zwraca true jeżeli zmienna jest typu resource lub false jeżeli nie
 • is_scalar() - zwraca true jeżeli w podanej zmiennej można znaleźć liczbę całkowitą, liczbę zmiennoprzecinkowa, ciąg znaków lub wartość boolean (wartości skalarne) i wice versa
 • is_string() - zwraca true jeżeli zmienna jest ciągiem i vice versa

Odnośnie funkcji is_numeric() trzeba pamiętać, że przeszukuje ona od początku.
Kod:
<?php
is_numeric(17); // zwróci true
is_numeric(12.14); // zwróci true
is_numeric('1e4'); // zwróci true
is_numeric('test'); // zwróci false
is_numeric('test2'); // zwróci false
is_numeric('3.14'); // zwróci true
is_numeric('+0123.45e6'); // zwróci true
is_numeric('0xFF'); // zwróci true
?>