Losowy kolor w PHP

Losowe 10 kolorów w trzech postaciach
Podstawowe kolory (16 możliwości) Kolory w notacji heksadecymalnej skróconej (4 096 możliwych kombinacji) Kolory w notacji heksadecymalnej pełnej (16 777 216 możliwych kombinacji)
yellow #F64 #7CA748
olive #338 #3B3A77
olive #E9C #8F55ED
gray #F74 #BBE332
fuchsia #E7F #74779D
teal #691 #0C70BF
fuchsia #4F5 #C829DA
navy #3E5 #7605C0
blue #701 #5863BA
green #097 #42766B
Autor CapaciousCore.pl